کاربر محترم؛ مشخصات شناسایی (کد ملی - نام - نام خانوادگی - تاریخ تولد - شماره همراه) جهت رزرو بلیط هر نفر مورد نیاز است.
لطفا مشخصات فوق را جهت تسریع عمل رزرو و ثبت بلیط آماده نمایید.
توجه: فقط افرادی که حداقل 2 دوز واکسن کرونا را تزریق کردند امکان خرید بلیط را دارند.